0
Shop boxes

Persondatapolitik

09. september 2021

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

BETTERBOX ApS
Henrik Steffens Vej 6, 1866 Frederiksberg C
CVR: 39657481
hello@betterbox.dk

HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte varer/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med virksomhedens arbejde.
 • Individuel markedsføring, målretning af tilbud til dig.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

  Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

  PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

  Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

  Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

  1. Dit udtrykkelige samtykke som kunde eller abonnent af vores nyhedsbreve.
  2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du bestiller varer på vores hjemmeside.
  3. Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler BETTERBOX, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
  4. Behandlingen er nødvendige for, at BETTERBOX eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;
  • Løbende forbedring af produkter, services og medlems- og kundeoplevelser.
  • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på betterbox.dk såsom e-mail adresse.

    HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

    Vi deler oplysninger om dig med:

    1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
    2. Internt i BETTERBOX.
    3. Eksterne revisorer.
    4. Hvis vi i fremtiden benytter annoncering via ex. Facebook og Google da vil vi med henblik på online annoncering dele relevante oplysninger.
    5. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
    6. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
    Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på BETTERBOX website.

     

    HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

    Som e-abonnent i BETTERBOX opbevarer vi de oplysninger du selv har indtastet hos BETTERBOX og de gemmes så længe du opretholder medlemsskabet. Hvis du framelder dig medlemsskabet vil oplysningerne herefter blive slettet. Transaktionsoplysninger og andre relaterede oplysninger gemmes i minimum 6 år som følge af Bogføringsloven.

    HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

    Som kunde/nyhedsbrevmodtager i BETTERBOX har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

    • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger hos BETTERBOX.
    • Sletning efter anmodning.
    • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
    • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

    Som kunde/nyhedsbrevmodtager i BETTERBOX har du til enhver tid ret til at besigtige og berigtige dine oplysninger.

    Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos BETTERBOX slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning.

    • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
    • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
    • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

     Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at BETTERBOX behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/
    ©BetterBox 2024